Magdalena Markowska

Z Uniwersytetem Warszawskim związana jestem od 1992 roku, od początku z Wydziałem Biologii. Tu uzyskiwałam kolejne tytuły i stopnie naukowe. Moja praca naukowa związana jest z fizjologią i ekofizjologią zwierząt a wątkami przewodnim są wzajemne powiązania pomiędzy układami odpornościowym, hormonalnym i nerwowym w kontekście chronobiologicznym. W trakcie studiów a także po zatrudnieniu na Wydziale Biologii odbyłam kilka staży naukowych m.in. w Uniwersytecie Turyńskim (1997, 1999) i Northwestern University, Feinberg School of Medicine w Chicago (2004 – 2005, stypendium FNP) co pozwoliło mi się zapoznać z prowadzeniem badań w innych miejscach niż Uniwersytet Warszawski. Były to bardzo cenne doświadczenia, a niektóre pomysły przywiezione z moich podróży naukowych wdrożyłam w pracy na Wydziale Biologii dzięki zdobywanym grantom. Za osiągnięcia naukowe otrzymywałam Nagrody JM Rektora. Spis moich publikacji znajduje się tutaj: https://orcid.org/0000-0002-5082-6690 W 2019 roku Rada naukowa dyscypliny nauki biologiczne nadała mi stopień doktora habilitowanego. Obecnie jestem zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Biologii Funkcjonalnej i Ekologii. Dużą część mojej pracy akademickiej zajmuje dydaktyka, która prowadzę/prowadziłam na Wydziale Biologii ale także Fizyki, Matematyki Informatyki i Mechaniki, Artes Liberales i Polonistyki.

Od czasów studiów jestem zaangażowana w działalność organizacyjną na Wydziale i Uniwersytecie a jej przebieg przedstawiony jest poniżej. Dzięki prowadzeniu zajęć na różnych Wydziałach oraz pracę w organach, podmiotach kolegialnych i komisjach UW miałam okazję poznać inne jednostki uniwersytetu i stałam się rozpoznawalna w macierzystej Uczelni.

Działalność organizacyjna na uczelni

2020 – 2024

Kierownik Jednostki Dydaktycznej, prodziekan ds. studenckich

2020 – 2024

2020 – 2024

członkini Senatu UW

2020 – 2024

2020 – 2024

członkini komisji ds. nagród WB

2020 – 2024

2020 – 2024

członkini komisji konkursowej WB

2020 – 2024

2020 – 2024

członkini Rady dydaktycznej Chemii, Rady dydaktycznej kierunku Bioinformatyka i Biologia systemów, Rady dydaktycznej MISMaP, Rady dydaktycznej kierunku lekarskiego

2020 – 2024

2020 – 2024

członkini Rektorskiej komisji ds. nagrody dydaktycznej Rektora

2020 – 2024

2019 – 2024

członkini Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia

2019 – 2024

2021 – 2022

członkini zespołu ds. utworzenia kierunku lekarskiego

2021 – 2022

2019 – obecnie

członkini i przewodnicząca Rady dydaktycznej kierunków biologii, biotechnologii, ochrony środowiska

2019 – obecnie

2016 – 2020

vice przewodnicząca senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i procesu kształcenia

2016 – 2020

2012 – 2016

członkini senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i procesu kształcenia

2012 – 2016

2011 – 2012

p.o. prodziekan ds. studenckich

2011 – 2012

2005 – 2019

członkini komisji dydaktycznej Rady wydziału WB

2005 – 2019

2000 – 2020

sekretarz a następnie pełnomocnik dziekana ds. rekrutacji

2000 – 2020

1993 – obecnie

członkini Rady Wydziału Biologii

1993 – obecnie

kontakt: ma.markowska2@uw.edu.pl