Zespół

Magdalena Markowska
Kandydatka na Dziekan

Magdalena Markowska

Edyta Brzóska-Wójtowicz
Kandydatka na Prodziekan do spraw organizacji badań

Edyta Brzóska-Wójtowicz

Kandydat na Prodziekana do spraw finansowych

Michał Koper

Kandydatka na Prodziekan do spraw studenckich

Danuta Solecka